Upphovsman: 
FT BILD
Rättigheter: 

Gudrun Schyman och Victoria Kawesa.