Upphovsman: 
Youtube/Facebook
Rättigheter: 

Hamid Hossianzadeh vill att myndigheterna agerar. "Ibland känns det inte som att jag bor i ett utvecklat land".