Upphovsman: 
Fjärde Världen/Globala arkivet

Farid Ikken intervjuas i tidskriften Fjärde Världen år 2011.