Upphovsman: 
Privat

Flyktingbarnet och hans offer.