Upphovsman: 
Privat

Bechir Rabani efterlyste mer enighet och mer mod bland svenska dissidenter.