Upphovsman: 
Facebook/Elin Ersson

Började gråta på planet för att en afghansk man skulle utvisas från Sverige.