Upphovsman: 
Val.se

Den preliminära rösträkningen är klar.