Upphovsman: 
TV3
Bildkälla: 
https://press.nentgroup.se/pressweb/5714a4df4308d/post/tv3-dokumentar-i-huvudet-pa-en-mordare-vatchareeyas-mordare-vill

Styckmördaren Kristoffer Johansson uppger nu att han är en kvinna och har bytt namn till Kim Marie Johansson.