Upphovsman: 
Försäkringskassan

DRAR IFRÅN: Kraftigt ökade löner inom byråkrati och offentlig sektor förklarar en del av framgången för kvinnor, enligt SCB.