Upphovsman: 
Facebook

Valmaterial från Hitler Alba Sánchez kampanj.