Upphovsman: 
U.S. Embassy Kyiv/MSB

MSB var i sina direktiv till Anne Applebaum (t.v.) tydliga med att rapporten måste kunna "klassificeras som forskning".