Upphovsman: 
Polisen

Vägen som kvinnan gick i Skellefteå.