Upphovsman: 
Privat/Google

Den 45-åriga S-politikern arbetade som ungdomsstödjare på afghanens HVB-hem i Alingsås.