Upphovsman: 
Bengt Oberger

Restad gård – idag ett stort asylboende.