Upphovsman: 
Vita huset

Den amerikanske vänsteraktivisten Mark Zuckerberg äger Facebook.