Upphovsman: 
Försvarsmakten

Bilden visar övningar vid ett tidigare tillfälle.