Upphovsman: 
Polisens brandorsaksundersökning

Så här mycket blev det kvar av skolan.