Upphovsman: 
Polisen

Början av inlägget som ledde till åtal.