Upphovsman: 
FT Arkiv

Regeringen vill motverka gettobildning.