Upphovsman: 
cas.cn

Virologiska institutet i Wuhan.