Upphovsman: 
Agria

Borgmästargården vid Stora torg i Kristianstad.