Upphovsman: 
Foto: Nasa

Några av de raketingenjörer som tagit fram den nya ventilatorn.