Upphovsman: 
Kungl. konsthögskolan

Judesuggan i domkyrkan i Uppsala.