Upphovsman: 
FT Arkiv

Inte lämpligt Sverige, Estland och Finland själva genomför en ny utredning av Estoniakatastrofen, enligt överlevaren Sara Hedrenius.