Upphovsman: 
Riksdagen

Leila Ali-Elmi (MP) och Camilla Hansén (MP).