Upphovsman: 
SCB

Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till november 2020. Procent av väljarkåren.