Upphovsman: 
Faksimil

"Googles makt över vad vi får och inte får skriva är allt överskuggande", säger Mikael Willgert.