Upphovsman: 
Polisen

Joel Bjurströmer Almgren och ett av de vapen han greps med.