Upphovsman: 
Privat/Gränspolisen

Karina Schous familj tvingades vända vid gränsen.