Upphovsman: 
Slöseriombudsmannen/Statens konstråd

Lina Sofia Lundin är en av konstnärerna bakom konstverken.