Upphovsman: 
Polisen

Från "Näthatsgranskarens" polisanmälan mot mannen.