Upphovsman: 
Försvarsmakten

Svenska flaggan halas i Kabul.