Upphovsman: 
Polisen

Polisens fantombild på mannen innan han greps.