Upphovsman: 
Mareike Koppik

En Callosobruchus maculatus-hane (vänster) försöker para sig med en hona (höger), men avvisas.