Upphovsman: 
M.Veltman/Postimees, Saab Kockums AB

UNDER YTAN: Sonarsystemet Mesotech stördes ut på tisdagen av en okänd aktör som befann sig under ytan. I Estland spekuleras det om en svensk ubåt. (Illustration)