Upphovsman: 
Victor Persson/Försvarsmakten

På plats på Skavsta fanns i samband med ankomsten även delar från Marinbasen för att stötta med logistiktransporter av utrustning och vapen.