The Lancet: Antalet döda i Gaza kan överstiga 186.000

Publicerad 11 juli 2024 kl 10.24

Utrikes. En ny studie publicerad den brittiska medicinska tidskriften The Lancet varnar för att den verkliga dödssiffran i Gaza kan överstiga 186.000 – vilket motsvarar 8 procent av Gazas befolkning.

Dela artikeln

Enligt de officiella siffrorna från Gazas hälsoministerium har cirka 40.000 människor dött i Gaza sedan kriget bröt ut i oktober.

Den nya studien, som publicerades i fredags under rubriken "Räkna de döda i Gaza: Svårt men nödvändigt", gör gällande att de officiella siffrorna kan vara kraftigt underskattade.

Den verkliga dödssiffran inkluderar troligen tusentals människor som fortfarande är fast under rasmassorna, samt de som har dött på grund av sekundära effekter av konflikten, såsom undernäring, sjukdomar och brist på sjukvård.

En starkt bidragande orsak till det höga dödstalet är de 14.000 bomber, var och en på cirka ett ton, som USA har levererat till Israel. Dessa bomber har inte bara orsakat omedelbara dödsfall utan har också förstört Gazas infrastruktur, vilket förvärrar de förhållanden som leder till ytterligare dödsfall.

Förstörelsen av vårdinrättningar, matdistributionsnätverk och sanitetssystem har gjort att befolkningen lever farligt. The Lancet betonar svårigheten med att samla in korrekta data på grund av den omfattande förstörelsen.

"Antalet rapporterade dödsfall är sannolikt en underskattning. Den icke-statliga organisationen Airwars gör detaljerade bedömningar av incidenter i Gaza och finner ofta att inte alla namngivna offer finns med på ministeriets lista. Dessutom uppskattar FN att 35 procent av byggnaderna på Gazaremsan hade förstörts fram till den 29 februari 2024, så antalet kroppar som fortfarande är begravda under rasmassor är troligen betydande, med uppskattningar på över 10.000", står det i studien.

Forskarna skriver vidare:

"Den totala dödssiffran förväntas vara stor med tanke på konfliktens intensitet; förstörd hälso- och sjukvårdsinfrastruktur; allvarlig brist på mat, vatten och skydd; befolkningens oförmåga att fly till säkra platser; och förlusten av finansiering till UNRWA, en av de få humanitära organisationer som fortfarande är verksamma på Gazaremsan."


Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.