Ännu en studie bekräftar: Kriminalitet beror på genetik

Publicerad 2 juli 2019 kl 12.48

Vetenskap. En nederländsk tvillingstudie slår fast att benägenheten för tonåringar att bryta mot lagar och regler i första hand avgörs av genetiska faktorer.

Gilla artikeln på Facebook

I Sverige är politikerna, byråkraterna och journalisterna överens om att det är "socioekonomiska faktorer" som förklarar varför vissa blir kriminella och andra inte.

Denna vänsteridé motbevisas dock gång på gång av seriös forskning – nu senast i en studie från Nederländerna.

Forskarna har studerat cirka 4.000 tvillingpar i åldrarna 13 och 17 år för att ta reda på hur genetik, kultur respektive unika miljöfaktorer påverkar benägenheten till regelbrytande beteende.

Resultatet visade att det inte fanns något stöd alls för någon kultur- eller miljöpåverkan. Däremot förklarar genetiken åtminstone 60 procent av skillnaden i regelbrytande beteende hos tonåringar.

En stor svensk studie som genomfördes av Amir Sariaslan vid Karolinska Institutet år 2014 kom fram till en liknande slutsats. Studien visade att det visserligen fanns en korrelation mellan fattigdom och kriminalitet, men inget kausalt samband. Istället förklaras såväl fattigdomen som kriminaliteten av bakomliggande faktorer – sannolikt genetiska. Nära släktingar är lika benägna att begå brott oavsett socioekonomisk bakgrund, enligt studien.

"Beteendegenetiska undersökningar har visat att benägenheten både för att begå våldsbrott och ägna sig åt drogmissbruk är väsentligt påverkad av delade genetiska faktorer och, i mindre utsträckning, familje- och miljöfaktorer", konstaterade KI-forskarna.


Polen, Kroatien och Slovakien har de tryggaste medborgarna. Mångkulturella länder som Sverige och Frankrike mycket farligare, enligt EU:s officiella statistik.0 Plus

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.