Bostadsbubblan
TYDLIG TREND: Snittpriserna i Stockholms innerstad har sjunkit med 25,2 procent mellan den 15 augusti och 15 november i 2017, enligt statistik från den nya sajten Husmask.se.

Prisraset i centrala Stockholm: -25,2 procent

Publicerad 15 november 2017 kl 14.27

Ekonomi. Priset på bostäder i centrala Stockholm befinner sig fortfarande i fritt fall. De senaste tre månaderna har det genomsnittliga avslutspriset i innerstaden sjunkit från 103.973 kr/kvm vid toppen i mitten av augusti till 77.486 kr idag, visar färsk statistik från Husmask.se.

Dela artikeln

De nya siffrorna innebär ett prisras på smått otroliga 25,2 procent, men mätningen bygger på dagsförsäljningen under den 15 augusti och 15 november med relativt få gjorda affärer.

Enligt Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström är botten emellertid knappast nådd. Till Dagens Industri säger han att trenden istället kommer att fortsätta under denna månad.

– Det finns ingenting som talar för att det ska vända uppåt i november, utan sannolikt så får vi se en fortsatt nedgång i november, säger Wallström till DI.se.

Att priserna faller behöver inte bara vara något negativt, även om många svenskar framförallt i övre medelåldern kommer att få se sina egendomar sjunka kraftigt i värde.

– Men för Sverige som helhet vore det önskvärt, säger Wallström i en tidigare kommentar till media och framhåller att han ser fler fördelar än nackdelar med ett rejält prisras.

Statistiken över veckoförsäljning, som bygger på betydligt fler gjorda affärer än dagspriset, visar en nedgång med 12 procent sedan mitten av augusti. Under den andra veckan i augusti gjordes 114 lägenhetsaffärer i Stockholms innerstad till ett snittpris av 96.681 kronor per kvadratmeter. Det skiljer sig rejält från siffrorna under första veckan i november, då 193 objekt såldes i innerstaden för i genomsnitt 85.324 kronor per kvadratmeter.

I sitt omskrivna förslag till regeringen om nytt amorteringskrav för vissa hushåll framhåller även Finansinspektionen att ständigt ökande bostadspriser knappast är av godo för alla i det svenska samhället. Istället skulle unga och de som stått utanför marknaden under åren med kraftiga prisuppgångar gynnas om priserna på bostäder sjönk.

"Det är gynnsamt både för de hushåll som vill in på bostadsmarknaden och för samhällsekonomin. Den aspekten fångas inte upp i vare sig diskussionen om utvecklingen på bostadsmarknaden eller i remissvaren på Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav, särskilt inte från aktörer som gynnas av höga priser och fortsatt skuldtillväxt", skriver Finansinspektionen i sitt förslag till regeringen.


Nyheter från förstasidan

Sverige till Ungern: "Ansvarslöst och illojalt" att ni försöker skipa fred

Elisabeth Svantesson kom med hård kritik under ministermöte. "Om man är ordförandeland så reser man alltså inte till Ryssland och pratar med Putin."0 

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.