Elpriset

Expert: Räkna med dubblat elpris i sommar tack vare vindkraften

Publicerad 1 maj 2021 kl 11.52

Konsument. Avvecklingen av kärnkraften i kombination med utbyggnad av vindkraften väntas leda till att elpriset fördubblas i sommar. Det skriver Tidningen Näringslivet.
– Det gör mig orolig, säger kärnkraftsexperten Carl Berglöf.

Gilla artikeln på Facebook

Det är inte minst avvecklingen av kärnkraften i kombination med satsningen på vindkraft som gör att Sverige får en allt mer opålitlig elsituation.

Förra sommaren hade Sverige sju kärnkraftsreaktorer att tillgå. Efter att Ringhals 1 stängdes vid årsskiftet återstår nu bara sex. Och de kvarvarande reaktorerna måste tidvis vara avstängda för underhåll under sommaren.

Om något oförutsett inträffar, exempelvis att en reaktor som är i drift snabbt måste stängas av, finns inga marginaler för det i elsystemet.

Mer vindkraft
Politikernas plan är att ersätta kärnkraftverken med vindkraftverk, och de senaste åren har många nya byggts. 2010 fanns omkring 2 GW installerad vindkraft i Sverige, tio år senare hade den femdubblats till 10 GW, enligt Energimyndigheten och Svensk vindenergi.

Men vindkraften är svårplanerad. Det går inte att styra över vinden. Därför behövs kraftverk som går in och täcker upp bortfallet de dagar då det inte blåser. Men att få fram så kallade reglerkraftverk att kompensera med vindstilla dagar är svårt.

– Vi har tidigare sett en väldigt liten vilja till att vara aktiv på reglermarknaderna och lämna in reglerbud från vindkraftsbranschen i Sverige, berättade Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande förra veckan.

Svårt överföra el
En naturlig dellösning på problemet är att överföra el som produceras i vattenkraftverken i norra Sverige till södra Sverige. Men kapaciteten i det så kallade transmissionsnätet är begränsat. Delar av det nätet behöver även det stängas av under sommaren för underhållsarbeten.

Dessutom överförs allt mer elkraft mellan inte minst Norge och Finland samt Norge och Danmark, via Sverige. Delar av kapaciteten i transmissionsnätet behöver därför användas av våra nordiska grannländer, som det svenska elnätet är sammanlänkat med.

– Vi har sett flöden där det interna nätet blir överlastat vid utbyten i öst-västligt riktning. Här ser vi ett fortsatt behov av att reducera detta flöde under sommaren för att inte riskera driftsäkerheten, säger Erik Ek.

Fördubblat elpris
Carl Berglöf, kärnkraftsexpert och kraftsystemanalytiker vid Energiföretagen, påpekar för Tidningen Näringslivet att det svenska elnätet ursprungligen byggdes utifrån tolv kärnreaktorer i södra Sverige. Hälften av dem har nu avvecklats.

Den väntade elbristen i sommar tros leda till att elpriset rusar i höjden – och fördubblas. Det är något som oroar Carl Berglöf som befarar att näringslivet kommer drabbas hårt.

– Återkommande höga elpriser riskerar att lägga en våt filt över företagsetableringar och långsiktiga investeringar. Det gör mig orolig inför framtiden då stora delar av industrin ska elektrifieras, säger han.


Fria Tider avslöjar. Statliga mediejätten mörkade om varför muslimska familjen skickas hem.0 Plus

Liberala floskeln "Vi är alla afrikaner" utmanas av spektakulärt fynd. Människoliknande varelser i Europa vid en tid då våra påstådda förfäder i Afrika såg ut som apor, enligt ny studie.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kaliforniens invånare flyr

Befolkningen minskar för första gången någonsin. Därför lämnar invånarna den idag tredje världen-dominerade delstaten.0 

Ekonominyheter

Allt fler villor säljs innan visning

Rekordfesten på bostadsmarknaden.. "Piserna börjar pressas upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.