Skärpta regler för anhöriginvandrare utreds

Publicerad 10 juli 2024 kl 09.34

Inrikes. Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning. Syftet är att anhöriginvandringen till Sverige ska bli "mer restriktiv och ändamålsenlig". Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SD.

Dela artikeln

Sveriges nuvarande regler om anhöriginvandring och internationella åtaganden är fortfarande mer generösa än vad som krävs enligt EU-rätten. Regelverket är enligt regeringen också komplext och kan i delar uppfattas som inkonsekvent.

– Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till stora utmaningar med ett växande utanförskap. Att se över och ytterligare skärpa villkoren för anhöriginvandring är ett viktigt led i att vända utvecklingen och säkerställa en ansvarsfull, stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Regeringen avser att ge en utredare i uppdrag att se över hur villkoren kan skärpas. I utredarens uppdrag ingår att se över försörjningskraven och övriga villkor för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara en stram reglering som inte går utöver vad som krävs enligt EU-rätten men som fortsatt respekterar Sveriges "internationella åtaganden" i övrigt. Utredaren ska även se över villkoren för anhöriginvandring till personer som till exempel är svenska medborgare.

Uppdraget och ska redovisas senast den 25 augusti 2025.


Beskrivs som "unikt" av försvaret. Se videon från dramatiska övningen på Östersjön.0 Plus

Estoniakatastrofen

"Inte sant, dumheter." Svenska tidningen stämplas som fake news-källa.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Högerkvinnan till Ursula van der Leyen: "Du hör hemma i fängelse"

Polska ledamoten stal showen. "Du är ansvarig för varje våldtäkt, varje överfall, varje tragedi som orsakas av inflödet av illegala invandrare."0 

Ekonominyheter

Ny kartläggning: Här får du mest sommarstuga för pengarna

Hela listan.. Billigaste platserna – och tipsen för att förverkliga stugdrömmen.0 Plus


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.