STUDERAS: Minoritetsgruppers attityd till bidrag och förmåner kan förklaras av fenomenet "etnisk nepotism", visar en studie från 2014.

Studie: Etnisk nepotism gör mångkulturen till oroshärd

Publicerad 9 oktober 2014 kl 08.31

Insändare. Ledande demokrati- och konfliktforskning visar att alla länder med starkt blandad, dvs heterogen befolkning, i varierande grad befinner sig i intern konflikt medan mindre än 10 procent av de länder som har homogen befolkning gör det. Totalt ingick 178 länder i studien, som visar att "etnisk nepotism" kan förklara minoritetsgruppers beteende.

Gilla artikeln på Facebook

I Malmö är redan svenskarna i minoritet och hela Sverige kommer svenskar att vara i minoritet före år 2050. Snart kommer vi alltså att få egna konflikter med uttalad etnisk karaktär. Bilbränderna i Södertälje som svar på klanledarnas fängelsedomar är sannolikt bara en försmak av vad som komma skall.

Anledningen till bredare etniska konflikter är någon form av konkurrens om resurser och en tendens hos människan att gynna de närmast sig, dvs en form av etnisk nepotism. Helt naturligt egentligen, enligt Darwin så drivs allt levande av att gynna sina egna gener och har man inga egna barn hjälper man släktens. Även inom homogena befolkningar är det konkurrens om resurser men altruismen omfattar här – i avsaknad av klankultur – hela den homogena gruppen och inte bara släkten.

Denna altruism har i vårt fall gått överstyr till att omfatta hela världen. Eftersom invandrarna till övervägande del kommer från klansamhällen där den etniska nepotismen är djupt rotad och dessutom inskränkt till direkt släktskap är det högst osannolikt att någon ömsesidig solidaritet kan utvecklas i den orkestrerade mångkulturen. I heterogena länder favoriseras den egna gruppen och problem som egentligen inte har med etnicitet att göra kanaliseras ofta genom den etniska nepotismen till att bli konflikt mellan olika befolkningsgrupper.

Hur ser det då ut i Sverige?  Än så länge så upplever inte större delen av majoritetsbefolkningen någon egentlig konkurrens om resurserna, så konkurrensen är hittills ensidig och invandrarna tillåts ta för sig.  I takt med att de etniska svenskarna minskar i andel kommer allt fler myndighetsbefattningar att skötas av olika klantillhörigheter och etnisk nepotism och korruption att breda ut sig.  Som motreaktion kommer även svenskar att sätta hårt mot hårt även om det verkar dröja.

Myndigheterna har redan bäddat för åtskilliga grunder till framtida konflikter när resurserna börjar tryta. Den etniska nepotismen frodas redan när det gäller fördelar som majoritetsbefolkningen utestängs ifrån och till 99 procent i praktiken ges till invandrade, utomeuropeiska grupper.  Det är direkta bidrag som saknar motstycke i många andra länder. Etableringsstöd, etableringstillägg, lån till möbler, retroaktiv föräldrapenning  med mera, som är skattefria ersättningar. Samt förstås äldreförsörjningsstödet som i praktiken är högre än garantipensionen.

Som om inte detta vore nog tillkommer (utan krav på föregående skatteinbringande arbete) de stöd som normalbefolkningen får hålla tillgodo med som bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsbidrag.  Vidare så har vi differentierade arbetsgivaravgifter, riktade insatser från arbetsförmedlingen som gynnar etniska grupper olika. Tillkommer gör DO samt diskriminerings- och hetslagstiftningen som behandlar etniciteter olika på den svenska folkgruppens bekostnad. Vore fördelarna i alla dessa företeelser riktade åt andra hållet skulle alla skrika apartheid i högan sky. Nu är denna illa dolda rasism eller apartheid en norm som inte får ifrågasättas.

Varför gör man då på det här sättet?   Asylpolitiken har uppenbarligen inte en humanitär grund, då skulle inte en i det närmaste enig riksdag återkommande föra över miljard på miljard av utlandsbistånd från de verkligt lidande i koleradrabbade svältläger till inrikes asylkostnader. Inte heller är det fråga om arbetskraft eftersom arbetslösheten är konstant hög och kvalifikationerna hos de asylsökande överlag är alarmerande låga med utbredd analfabetism. De få som kan bidra täcker inte kostnaderna för de övriga.

Eftersom etnisk mångfald förr eller senare leder till etnisk konflikt på alla andra håll kommer så att ske även här när de tärande ökar snabbare än de närande och välfärden monteras ned. Pisarapporten är ett varsel om sämre framtida konkurrenskraft och likaså FN-rapporten om Sveriges framtida HDI (Human Development Index) där vi år 2030 inte längre platsar bland i-länderna.

De som såg TV4-inslaget om äldrevården häromdagen borde ha förfärats över hur vi behandlar våra äldre på deras sista dagar. Hemskt. Resurserna tryter alltså redan för de som saknar egen röst att säga ifrån. Konfliktnivån är på väg att höjas.  Varför ska våra gamla vanvårdas enligt en norm som inte medger mer än någon minuts personaltid per dag med matning, tvättning och lavemang i ett rasande tempo av olika personal varje dag medan "ensamkommande" till övervägande delen vuxna har en personaltäthet om en personal per boende

Som grädde på moset tillkommer etnisk gängkriminalitet som riktar in sig på majoritetsbefolkningen. Ett klassiskt sätt för makthavare att styra är "söndra och härska".  Genom att skapa problem ropar fler på trygghet som man ger genom ökad övervakning och ett totalitärt samhälle där inte bara Expressen agerar Stasi. Dissidenter skall kvävas i sin linda och inte ges möjlighet att organisera sig.

SD motarbetas redan genom att funktionärer sparkas från kommunala och fackliga jobb och i skolan agerar flertalet lärare politruker som politiskt skolar barnen i den officiella värdegrunden.

Alla medborgare ska ha samma möjligheter men att gynna grupper olika, som nu sker, är rasism.

En liknande utveckling sker på andra håll i Europa, dock i ett lägre tempo men det får bli en annan gång.

Sokrates


Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.