Rättighetshavaren medger användning av detta verk enligt amerikansk praxis för fair use. Medgivandet har ansetts gälla i hela världen om inte annat anges.

Google Maps:
http://www.google.com/permissions/geoguidelines.html#maps-web

 

Prenumerera på RSS - Fair use-medgivande