AI Sweden har nyligen fått tillgång till en av de mest kraftfulla superdatorerna i Europa – Marenostrum 5 i Barcelona – för att träna språkmodeller för EU:s samtliga språk.

AI-assistent tränas för svensk offentlig sektor

Publicerad 23 maj 2024 kl 11.50

Vetenskap. Medarbetare i tre kommuner är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor.

Dela artikeln

Projektet "En gemensam digital assistent för offentlig sektor" är ett samarbete mellan svenska myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet, koordinerat av AI Sweden. Syftet är att främja nationell samverkan kring AI för textuppgifter och skapa förutsättningar för gemensamma lösningar i offentlig sektor.

Genom att involvera personal från bland annat hemtjänsten i utvecklingsarbetet ska modellerna att bli relevanta och effektiva för de specifika arbetsuppgifter som finns i respektive verksamhet. Inom just hemtjänsten innebär det till exempel ett verktyg som ska göra det lättare för personalen att hitta information i den samlade dokumentation som finns.

– Medarbetarna i organisationerna har den absolut viktigaste rollen i utvecklingen av en digital assistent för offentlig sektor. För att utveckla AI-verktyg som verkligen gör skillnad och skapar värde, krävs mer än bara teknisk expertis. Det krävs gedigen kunskap och förståelse för de specifika verksamhetsområden där tekniken ska tillämpas. Vi behöver kombinera domänkunskap och teknisk kunskap för att kunna skapa skräddarsydda och värdeskapande AI-lösningar, säger Jonatan Permert, projektledare på AI Sweden, i ett pressmeddelande.

Gina Johannisson, metodutvecklare i Kungsbacka kommun, beskriver den förändring hon vill se:

– Personalen kommer kunna få svar direkt i telefonen när de är på plats ute hos patient/omsorgstagare. Det kommer också göra stor skillnad att medarbetarna får svar snabbt och med ett enkelt språk, de har inte tiden till att sitta och läsa långa rutiner eller riktlinjer. Detta kommer leda till att kvalitén och säkerheten på vården och omsorgen förstärks samt att arbetsmiljön förbättras för medarbetarna på vård och omsorg. Då vård och omsorg står inför en stor utmaning med att räcka till när våra patienter blir fler så behöver vi hitta effektivare arbetssätt och den digitala assistenten är ett led i det arbetet, säger hon.

Svensk offentlig sektor står inför flera utmaningar under de kommande åren, där bristen på personal är en av de mest centrala. Enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner kommer 410.000 personer att behöva rekryteras under åren fram till och med 2031.

Ökad användning av artificiell intelligens bedöms vara ett sätt att minska rekryteringsbehovet, genom att hitta nya sätt att jobba som ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamhetsprocesser. Enligt en beräkning som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, publicerade 2019 har AI potential att spara 140 miljarder kronor om året i offentlig sektor.

Träningen som just nu pågår i Tjörn, Kungsbacka och Göteborg innebär att hemtjänstpersonal skapar svar på frågor som ska fungera som exempel för språkmodellen att lära av. I nästa steg kommer den här träningen att ligga till grund för faktiska AI-tjänster som används av personalen.

– Det kan handla om mer allmänna textuppgifter, som att förenkla språket i en text eller sammanfatta ett dokument. Men också att ge svar på specifika frågor utifrån förvaltningens egen dokumentation. Det betyder bland annat att medarbetarna kommer att slippa söka bland mängder med dokument utan istället kan ställa frågor direkt till en AI-assistent och få skräddarsydda svar, säger Jonatan Permert.

Fram till sommaren sker första etappen av arbetet med assistenten där den tekniska lösningen och metoder för datagenerering samt förändringsledning utvecklas, tillsammans med de tre kommunerna och de tre regioner som är med i projektet. Efter sommaren går projektet in i etapp två och då kommer en uppskalning ske utifrån de lärdomar som framkommit tillsammans med ytterligare ett 30-tal kommuner, regioner och myndigheter.


Nyheter från förstasidan

Här är romernas springnota på 82.000 kronor

Julbordet i Malmö var bara toppen av ett isberg. Visade sig ha begått en massa liknande bedrägerier – för miljonbelopp.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.