AI-ålderstest har 98 procents tillförlitlighet

Publicerad 15 december 2019 kl 13.08

Vetenskap. Svenska forskare har använt sig av artificiell intelligens för att ta fram en träffsäker åldersbestämning av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Metodens tillförlitlighet ligger på 98,1 procent för underåriga respektive 88 procent för överåriga.

Gilla artikeln på Facebook

Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet fick 2017 i uppdrag från Socialstyrelsen att samla in bildmaterial från magnetkameraundersökningar samt att undersöka metodens tillförlitlighet för åldersbedömning.

Forskargruppen har på eget initiativ arbetat vidare med artificiell intelligens för bildanalys och nu har de första resultaten av studien kommit. De visar att användningen av magnetkamera är en metod som har hög tillförlitlighet när det gäller att göra åldersbedömningar, det vill säga att klassificera personer som att vara antingen under eller över 18 år. Metodens tillförlitlighet ligger på 98,1 procent för underåriga respektive 88 procent för överåriga.

En stor fördel med att använda artificiell intelligens är enligt forskarna att den möjliggör resultat i realtid tack vare en automatiserad bedömningsprocess som ger samma resultat varje gång på samma bild. Resultatet är därför inte beroende av vem som genomför bedömningen, vilket i sin tur gör den mer rättssäker jämfört med metoder som använder sig av mänskliga bedömningar.

Dessutom är magnetkameraundersökning en ofarlig undersökningsmetod till skillnad från röntgen som utsätter undersökningspersonen för joniserande strålning.


Bland varsomhelstare och någonstansare. Joakim Andersen om den globala klassens lågintensiva krig mot sina undersåtar.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Dyrare än någonsin bygga hus i Sverige

Kostnaderna steg 2,9 procent 2019.. Nu ökar Sverige försprånget – är redan dyrast i EU.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Kolumn. Joakim Andersen minns en av vår tids främsta tänkare.0 Plus

Vetenskap

Viral video förklarar karolinernas överlägsenhet på slagfältet. Svenska soldaternas skicklighet fascinerar internationellt.0 Plus

Forskarlarmet: Fluor i dricksvattnet ger barn tydligt lägre IQ. Särskilt gravida kvinnor i Uppsala bör vara försiktiga med vad de dricker.0 Plus

Kultur

Vrålade "Fuck Jimmie!" och visade rumpan i SVT. Kvinnliga artisten skrek ut politiska budskap och visade baken inför kameran.0 

PK-storm mot Stephen King. Kritiserade kvotering av ickevita i filmroller.0