Bostadsbubblan

Att slippa amortera är ingen mänsklig rättighet

Publicerad 26 oktober 2015 kl 19.01

Ledare. Att högbelånade journalister i Stockholm har ägnat kvällen åt att framställa amorteringskravet för bolån som ett brott mot svenskarnas grundlagsskyddade rättigheter är kanske inte så förvånande. Värre är att en kammarrätts­president i Jönköping försöker sig på samma sak.

Dela artikeln

"Nytt förslag om amorteringskrav nobbas", proklamerar Veckans Affärer medan SvD Näringslivs Louise Andrén Meiton, bosatt med sjöutsikt på Värmdö i Stockholm, drämmer till med rubriken "Bakslag för Bolund – nej till amorteringskrav igen". I Aftonbladet skriver redaktören och villaägaren Bo Svernström att "Kammarrätten i Jönköping säger återigen nej till ett amorteringskrav. Så mycket kan du slippa att amortera."

Man vet att starka egenintressen står på spel när en lite småtråkig reglering av Finansinspektionens verksamhet får journalistkåren att göra förstasidesnyheter av remissvar från offentliga organ ute på den småländska landsorten.

Vad det handlar om är att Stefan Holgersson, en högre tjänsteman inom domstolsväsendet i Mellansverige, har valt att återigen argumentera mot införandet av ett amorteringskrav i ett remissvar från kammarrätten i Jönköping.

Holgersson ingår inte i lagrådet, den myndighet som ska granska om nya lagförslag är förenliga med grundlagen. Han har inga befogenheter att "nobba" eller "säga nej" till att lagar införs och hans remissvar är bara ett expertutlåtande i mängden. Eller snarare, ska det visa sig, ett debattinlägg i mängden.

Debattör eller ej. I våras lyckades samme Holgersson med hjälp av journalister skapa ett mediedrev som fick Finansinspektionen att stoppa det förslag om amorteringskrav som annars skulle ha införts i augusti. I egenskap av kammarrättspresident i Jönköping gick han ut i media och förklarade att FI som myndighet "inte har stöd i lag" för att meddela de föreskrifter som krävdes. En förändring måste i så fall ske genom en lagändring, hävdade han.

Men när FI nu kapitulerat och regeringen utarbetat sitt förslag till lagändring träder alltså samme Holgersson in på den mediala arenan igen. Denna gång i ett pressmeddelande där han ånyo dömer ut amorteringskravet, fast med helt andra argument än tidigare. Idag är det istället, hävdar Holgersson, tveksamt huruvida "grundlagen" ens tillåter att FI ska få laglig rätt att reglera amorteringskravet.

Motiveringen?

"Frågan har en direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå".

Argumentet är absurt. Riksbankens räntesättning och FI:s befogenhet att meddela riskvikter för bolån har också "direkt och påtaglig inverkan" på högbelånade svenskars ekonomi. Strider dessa befogenheter mot grundlagen?

För att slippa byta ut sin finansminister när kraschen kommer har Stefan Löfven utsett lättviktaren Per Bolund från Miljöpartiet till "konsument- och finansmarknads­minister" med ansvar för bostadsbubblan. Det återstår att se om denne Bolund nu klarar av att avfärda Holgersson som den politiske aktivist han är, trots att media ikväll framställer honom som någon sorts överinstans till lagrådet. Problemet är givetvis inte att grundlagen skulle förbjuda riksdagen att ge en tillsynsmyndighet rätt att reglera lånemarknaden, utan att en enskild tjänsteman vid kammarrätten i Jönköping har lyckats förhala ett lagförslag som borde ha varit på plats för länge sen.

FRIA TIDER


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.