Fängelse för attack mot synagoga: "Kan inte utvisas"

Publicerad 25 juni 2018 kl 12.14

Lag & Rätt. Tre unga män från arabvärlden döms nu till fängelse för att tillsammans med andra okända gärningsmän ha attackerat Judiska församlingen i Göteborg med brandbomber. Men bara en av dem utvisas.

Dela artikeln

Det var på kvällen den 9 december 2017 som Judiska församlingens fastighet med dess synagoga i centrala Göteborg utsattes för ett angrepp. En grupp om ett tiotal "aggressiva unga personer" kastade brandfacklor mot synagogan och mot två bilar som var parkerade på församlingens fastighet och försvann sedan från platsen.

"Facklorna gav upphov till några brandhärdar som självslocknade efter drygt sex minuter. Det uppkom inte annat än marginella skador av gärningen", skriver tingsrätten.

De tre dömda personerna har enligt tingsrätten deltagit i det brottsliga angreppet. Slutsatsen bygger på en omfattande teknisk bevisning. Den består av främst av filmer från övervakningskameror, fynd på brottsplatsen och analys av fynden samt analys och positionering av de dömda personernas mobiltelefoner.

Männen döms dock inte för mordbrand eller försök till mordbrand, utan för bland annat grovt olaga hot.

Enligt rätten har en central fråga i fallet varit hur de dömdas brottslighet ska rubriceras. Tingsrätten har på grundval av sakkunnigutlåtanden kommit fram till att det inte är bevisat att de bränder som uppkom genom facklorna kunde resultera i en fara för människors liv eller hälsa och heller inte i en fara för omfattande förstörelse av egendom. Faran var heller inte bevisligen utesluten endast på grund av tillfälligheter. Varken fullbordat mordbrandsbrott eller försök till mordbrandsbrott har därför styrkts.

Tingsrätten har i stället kommit fram till att de tilltalades brottsliga handlande har utgjort ett grovt olaga hot mot judiska församlingens medlemmar och att brottet även har innefattat ett försök till grov skadegörelse av bilarna på församlingens fastighet. Gärningarna har skett med uppsåt.

Två av de dömda männen är statslösa palestinier, medan den tredje är syrisk medborgare med släktrötter i Palestina. De statslösa palestinierna, 24 respektive 22 år gamla, har kommit från Syrien respektive Gaza i Palestina, medan den syriske medborgaren, 19 år gammal, har kommit från Syrien. De två som kommit från Syrien har fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige, medan palestiniern från Gaza har fått sin asylansökan avslagen.

Tingsrätten konstaterar att brottet är så allvarligt att annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell för någon av de dömda männen. Strafftiderna om två år för 24-åringen och 22-åringen och ett år och tre månader för 19-åringen motsvarar brottets straffvärde med ett åldersavdrag för 19-åringen. I 22-åringens fall inkluderar straffet även sju olovliga körningar.

"En viktig omständighet i straffmätningen har varit att brottet enligt tingsrätten har skett med syfte att hota, skada och kränka den judiska folkgruppen. Gärningen har utgjort ett hatbrott. På grund av hatbrottssyftet har strafftiden satts betydligt högre än som skulle ha blivit fallet om det syftet hade saknats", skriver rätten.

Tingsrätten anser att brottet är så allvarligt att ingen av de dömda normalt bör få vara kvar i landet. De har heller inte så stark anknytning till det svenska samhället att de av det skälet bör få stanna. Den 22-årige palestiniern från Gaza, som bedömts sakna asylskäl, utvisas därför med förbud att återvända till Sverige inom tio år. De övriga två dömda utvisas däremot inte. Migrationsverket har beviljat dem permanenta uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande med bedömningen att de inte kan utvisas till Syrien på grund av krigssituationen i landet. Därmed har de en form av flyktingstatus som hindrar utvisning, enligt tingsrättens tolkning av utlänningslagen.

De dömda har varit häktade under utredningstiden. De är kvar i häkte på grund av flyktfara även efter att domen meddelats.


Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Fyra i matchfixningshärva. Allsvenskan-matchen var uppgjord på förhand.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ras och IQ mer tabu än pedofili och incest

Värsta man kan tycka – trots att det är sant. Slår frågan om "huruvida pedofili är skadligt" i färsk studie.0 

Ekonominyheter

94 procent väljer rörlig ränta – räknar med Riksbanken

"Exceptionellt hög nivå.". Tros bero på förväntningar om sänkt styrränta och psykologiska orsaker.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.