File: 
Data: 
Upphovsman: 
FT

SKARPT NERÅT: Grafen visar priserna per kvadratmeter för bostadsrättslägenheter på Södermalm i Stockholm. Linjen är ett viktat medelvärde över 30 dagar bakåt i tiden, där varje enskild registrerad försäljning de senaste 30 dagarna har samma vikt. Det vill säga det är inte "dagens pris" som utläses på den nedre axeln, utan "priset de senaste 30 dagarna" vid datumet på axeln.