Upphovsman: 
Google maps

Byn Gullberg utanför Kinna i Marks kommun.