Upphovsman: 
Google maps

Backgårdsgatan i Vårgårda.